2 de agosto de 2008

Pabellón de Armenia [77]
ARMENIA

Who Is the Victim?

Sonia Balassanian

Comisario honorario: Jean Boghossian. Curador: Nina Möntmann. Sede: Palazzo Zenobio, Dorsoduro 2596

www.accea.info/venice/venice2007/index.html